Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Kunratický les, Praha