Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Plavba plachetnicí La Grace kolem západního pobřeží Itálie (ze Sicílie směrem k Elbě)