Fotografické portfolio Šárky Bejdové

56. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí