Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Škola byla založena roku 1992 malou skupinkou vzdělaných členů komunity, kteří chtěli zajistit dětem kvalitní vzdělání v blízkosti jejich domova. V roce 2008 do školy nastupuje nový ředitel Tsewang Norboo, který se jako první začal obracet k zajištění rozvoje školy k zahraničním neziskovým organizacím. Vytvořil nový komplexní rozvojový plán, který v průběhu období 2011-2021 má za hlavní cíl zlepšit kvalitu vzdělávání a zvýšit kapacitu školy na 350 dětí. Školu podporuje organizace Brontosouři v Himalájích.