Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Klub Kaštan, Praha; 12. 3. 2016