Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Partizánska Ľúpča, Slovensko