Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Slavnosti Bretaně / Gouel Breizh; kapely: Bran, Kemener & Dabo, Mike James, M3, ba.fnu, BAL LAB; Tiskárna ve vzduchu, Praha; 12.5. – 16.5. 2015