Fotografické portfolio Šárky Bejdové

Krásný Ztráty, Klub Biograf; 30.1. – 1.2. 2015